Mục đích của việc lưu trữ dữ liệu trên website Hoa88.net giúp chúng tôi dễ dàng liên hệ, tư vấn hỗ trợ, xác nhận và gửi hàng cho quý khách hàng.

1. Các thông tin đơn hàng

Khi khách truy cập thực hiện việc đặt và thanh toán đơn hàng tại Hoa88.net với các thông tin như: họ tên, số điện thoại, địa chỉ, email… Những thông tin này sẽ được Hoa88.net cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật.

2. Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập để giúp phát hiện spam.

3. Cookies

Cookie là một chuỗi thông tin mà trang web lưu trữ trên máy tính của khách truy cập và trình duyệt của khách truy cập cung cấp cho trang web mỗi khi khách truy cập quay lại.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật.